Milieubeleid

Bij ISCAL SUGAR CARAMEL beschouwen we de gezondheid en veiligheid van onze werknemers, klanten, bezoekers en onderaannemers als een topprioriteit. Hetzelfde geldt voor het identificeren en beheren van onze potentiële impact op het milieu.

We verbinden ons ertoe alles in het werk te stellen om mogelijke oorzaken van ongelukken en verwondingen uit te schakelen. Ook willen we onze ecologische voetafdruk minimaliseren en vervuiling tegengaan.

We leveren ecologische inspanningen op verschillende domeinen :
  • Waterconsumptie en verwerking van afvalwater
  • Verwerking van uitlaatgassen
  • Afvalsortering en -recyclage
  • Optimalisatie van energieverbruik (warmteterugwinning)
  • Selectie van leveranciers met ecologische doelstellingen
  • Selectie van lokale partners om onze ecologische voetafdruk te beperken
Ons management erkent het recht van de werknemers om in een veilige en gezonde omgeving te werken. We erkennen ook dat iedereen verantwoordelijk is voor gezondheid en veiligheid. Alle werknemers dragen dezelfde verantwoordelijkheid om ongevallen binnen ons bedrijf te voorkomen en hun taken uit te voeren volgens de vastgelegde procedures en de praktijken voor veilig werk.

Geen enkele job mag zo dringend worden geacht dat er geen tijd is om hem op een veilige manier uit te voeren.

Bergen, 02/05/2018, Marc LEBON Site Manager

misconduct.reporting@iscalsugar.be