Anticorruptie- en antiomkoopbeleid

Omkoping of corruptie kan worden gedefinieerd als een voorrecht aanbieden, beloven, verstrekken, accepteren of vragen om zo aan te zetten tot een actie die illegaal is of het vertrouwen schendt.

De meest voorkomende vormen van omkoping en corruptie zijn terug te brengen tot:
 • betalingen aan werknemers van een bedrijf of aan hun familieleden met het oog op een bevoorrechte positie in zakelijke transacties;
 • politieke bijdragen met het oog op een bevoorrechte positie in zakelijke transacties;
 • liefdadigheidssponsoring met het oog op een bevoorrechte positie in zakelijke transacties;
 • faciliterende betalingen of kickbacks met het oog op het verzekeren of versnellen van routinematige of noodzakelijke zakelijke handelingen;
 • geschenken, gastvrijheid en onkostenvergoedingen met het oog op een bevoorrechte positie in zakelijke transacties.
De gedragscode van Iscal Sugar Caramel gaat uit van verantwoord, eerlijk en integer handelen. Het bedrijf tolereert dus geen enkele vorm van omkoping of corruptie. Dit beleid is van toepassing op alle werknemers van Iscal Sugar Caramel, verwant personeel en derden die handelen in naam van het bedrijf. Het geldt bovendien voor alle bedrijfsactiviteiten in alle rechtsgebieden waar Iscal Sugar Caramel actief is.

Beleid

Iscal Sugar Caramel doet niet aan omkoping of corruptie. Het bedrijfsbeleid verbiedt werknemers en derde partijen die namens Iscal Sugar Caramel handelen om betalingen of compensaties die illegaal of onethisch zijn of een vertrouwensbreuk betekenen te vragen, aan te bieden, te verzoeken of te ontvangen.

Iscal Sugar Caramel verbindt zich ertoe ervoor te zorgen
 • dat zijn activiteiten in alle opzichten volgens strenge ethische, professionele en wettelijke normen verlopen;
 • dat zijn werknemers alle activiteiten vermijden die kunnen leiden tot of duiden op een belangenconflict met de bedrijfsactiviteiten;
 • dat het aanbieden en aanvaarden van gastvrijheid en geschenken redelijk en gepast is.
Iscal Sugar Caramel
 • verbiedt contracten of consultingovereenkomsten die een kanaal vormen voor ongepaste betalingen via agenten of tussenpersonen, of aan openbare of overheidsambtenaren;
 • levert geen directe of indirecte bijdragen aan politieke partijen;
 • respecteert de wetgeving inzake de strijd tegen omkoping en corruptie in alle rechtsgebieden waar de onderneming actief is, in het bijzonder de wetgeving die direct verband houdt met specifieke of lokale bedrijfsactiviteiten.
Alle medewerkers en leveranciers van Iscal Sugar Caramel moeten dit beleid naleven. Wanneer de voorwaarden van dit beleid worden geschonden, kan dat beschouwd worden als een strafbaar feit met ontslag als gevolg. Indien een werknemer van mening is dat de voorwaarden van dit beleid niet correct worden nageleefd, wordt hij ertoe aangemoedigd om dat zonder angst voor represailles onmiddellijk aan zijn directe leidinggevende te melden, zodat de nodige maatregelen kunnen worden genomen (eventuele problemen worden dan grondig onderzocht en aangepakt).

Bergen, 09/03/2020, Marc LEBON Site Manager

misconduct.reporting@iscalsugar.be
Call Center : +32 (0) 2 661 19 03